13.08.2022

Təhsilverənlərin sertifikatlaşma imtahanına hazırlıq məqsədilə ibtidai sinif müəllimləri üçün ixtisas üzrə nümunə suallar

İbtidai sinif müəllimləri üçün ixtisas üzrə nümunə sualları təqdim edirik.

Qeyd edək ki, suallar təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılmasına dair qiymətləndirmə çərçivəsindəki bütün mövzuları əhatə edir və mürəkkəblik dərəcəsi gözlənilməklə hazırlanmışdır. Suallar nümunə xarakteri daşıdığı üçün hər fənn üzrə məzmun sahələrinə görə sual sayılarının bölgüsündən artıq tərtib olunmuş və bütün mövzuların əhatə olunmasına diqqət yetirilmişdir.

Azərbaycan bölməsi

Rus bölməsi