Tədqiqatlar

1. Məktəbəhazırlığın I siniflərdə şagird nailiyyətinə təsiri - Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu məktəbəhazırlığın I siniflərdə şagird nailiyyətinə təsirini tədqiq edərək analitik  hesabat çap etdirib.  Tədqiqat 89 pilot məktəbdə hazırlıq qruplarında təhsil alan ümumilikdə 2398 uşaq arasında aparılmışdır.  Tədqiqatda pilot, digər müəssisələr və hazırlıqsız qruplar arasındakı ümumi fərqlər, qız və oğlanların fənnlər üzrə orta balları arasındakl fərq, məzmun xətləri üzrə pilot, digər müəssisələr və hazırlıqsız qrupların göstəriciləri arasındakı fərq təhlil olunmuşdur.

2. Valideynlərin və şagirdlərin məktəbdənkənar fəaliyyət növü seçimləri tədqiqatı