15.11.2022

Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXV Respublika elmi konfransı keçiriləcək

23-24 noyabr tarixlərində doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXV Respublika elmi konfransı keçiriləcək!

NASCO’nun keçirilməsində əsas məqsəd doktorantların və gənc tədqiqatçıların apardıqları elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin müzakirəsini təşkil etmək, onların elmi yaradıcılığını stimullaşdırmaqdır.