"Təhsilin idarə olunmasında gender bərabərliyinin təmin olunması" layihəsinin təqdimatı / 2017 07 06