10.12.2019

Təhsil İnstitutu 2019-2020-ci il üçün doktorantura və dissertanturaya qəbul elan edir

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu (ARTİ) 2019-2020-ci il üçün fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə doktoranturaya (əyani və qiyabi) və dissertanturaya qəbul elan edir. Doktoranturaya və dissertanturaya qəbul Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 dekabr 2019-cu il tarixli 737 s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Plana əsasən aparılır.

Doktorant və dissertant hazırlığı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 01 iyul tarixli 129 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları”na uyğun (13 noyabr 2019-cu il tarixli 443 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən olunmuş əlavə və düzəlişlərlə)  olaraq həyata keçirilir.

 

DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURA  YOLU İLƏ TƏHSİL ALMAQ İSTƏYƏN ŞƏXSLƏRƏ ŞAMİL EDİLƏN TƏLƏBLƏR:

“Fəlsəfə doktoru” proqramı üzrə:

 • ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsi və ya ona bərabər tutulan təhsil səviyyəsi;
 • ixtisas uyğunluğu;
 • dissertant kimi təhkim olunmaq istəyən şəxslər üçün ixtisası üzrə elmi və elmi-pedaqoji iş stajına malik olması;
 • dissertant kimi təhkim olunmaq istəyən şəxslər üçün müvafiq tədqiqat sahəsində müəyyən müvəffəqiyyətlərin olması;
 • xarici dil bacarıqları.

Elmlər doktoru proqramı üzrə:  

 • “Fəlsəfə doktoru” (elmlər namizədi) elmi (alimlik) dərəcəsi;
 • seçilən ixtisas üzrə pedaqoji stajı;
 • elmi və ya elmi-pedaqoji nailiyyətləri;
 • fundamental tədqiqatları yüksək səviyyədə aparmaq bacarığı;
 • yüksək səviyyədə xarici dil bacarıqları.

 

Doktorant təhsil müddətində:

 • peşə biliklərinə dərindən yiyələnməli;
 • müstəqil elmi tədqiqat işi aparmaq vərdişləri əldə etməli;
 • elmi tədqiqatlar aparmaq metodologiyasını mənimsəməli;
 • fərdi iş planını tam yerinə yetirməli;
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 728 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələrin verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq imtahanlar verməli;
 • elmi tədqiqatlarının nəticələrini əks etdirən məqalələr dərc etdirməli;
 • doktorant və dissertantlar hər il İnstitutun elmi şurasına fərdi iş planının yerinə yetirilməsi haqqında hesabat verir və həmin hesabat əsasında onun doktoranturada (dissertanturada) təhsilini davam etdirməsi barədə qərar qəbul olunur;
 • doktorant (disertant) təhsil müddəti ərzində dissertasiya işini başa çatdırmalı, aprobasiyasını keçirməli və müəyyən olunmuş qaydada onu müdafiəyə təqdim etməlidir. 

 

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Doktorantura və dissertantlıq yolu ilə “Fəlsəfə doktoru” elmi dərəcəsi almaq istəyən şəxslər üçün:

 • ərizə (Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun direktorunun adı­na);
 • kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi (iş yerində imzalanmış və möhürlənmiş);
 • tərcümeyi-hal (çap və elektron formada);
 • 4 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);
 • iş yerindən xasiyyətnamə;
 • iş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından (sonuncu iş yerindən) təsdiq edilmiş çıxarış;
 • çap olunmuş elmi işlərin siyahısı (forma 2.4) və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat
 • ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplom və diploma əlavələrin (əsli şəxsən təqdim edilir) müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti (əsli şəxsən təqdim edilir));
 • magistr təhsili olanların dissertasiyasının çap və elektron forması (elektron daşıyıcıda);
 • şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti (əsli şəxsən təqdim edilir).

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə:

 • ərizə (Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun direktorunun adı­na);
 • kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi (iş yerində imzalanmış və möhürlənmiş);
 • tərcümeyi-hal (çap və elektron formada);
 • 4 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);
 • iş yerindən xasiyyətnamə;
 • əmək kitabçasından (sonuncu iş yerindən) təsdiq edilmiş çıxarış;
 • çap olunmuş elmi işlərin siyahısı (forma 2.4);
 • Fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi) emi dərəcəsi diplomunun notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti, fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi) dissertasiyası və avtoreferatı ilə birgə (çap və elektron daşıyıcıda) təqdim edilir;
 • ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərinin tanınması haqqında şəhadətnamə);
 • şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti (əsli şəxsən təqdim edilir).

Qeyd: Dissertantlıq yolu ilə “Fəlsəfə doktoru” elmi dərəcəsi almaq hüququna ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən (magistr dissertasiyasını müdafiə edən), yaxud təhsili ona bərabər tutulan, müvafiq tədqiqat sahəsində müəyyən müvəffəqiyyətləri olan və əsas iş yeri ali təhsil müəssisəsi, elmi müəssisə və təşkilat olan, bir qayda olaraq, azı iki il elmi və ya elmi-pedaqoji iş stajına malik olan elmi və elmi-pedaqoji kadrlar malikdirlər. “Elmlər doktoru” elmi dərəcəsi almaq hüququna “Fəlsəfə doktoru” (elmlər namizədi) elmi dərəcəsi olan və əsas iş yeri ali təhsil müəssisəsi, elmi müəssisə və təşkilat olan elmi və elmi-pedaqoji kadrlar malikdirlər. 

 

TARİXLƏR

Sənədlər  09-27 dekabr 2019-cu il tarixlərində  Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi-pedaqoji Mərkəzində yerləşən (Bakı şəhəri, Zərifə Əliyeva küçəsi, 96) Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı şöbəsində (II mərtəbə, otaq № 17) saat 10:00-dan 17:00-dək (şənbə, bazar və bayram günləri istisna olmaqla) qəbul edilir.

Nəzərdə tutulan elmi rəhbərlərlə (məsləhətçi) görüş və müsahibə 06-10 yanvar 2020-ci il tarixlərində təşkil olunacaq.

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə Qəbul imtahanları (Elmlər doktoru proqramı üzrə qəbul olmaq istəyən şəxslərlə müsahibələr) 10 yanvar - 10 fevral 2020-ci il aralığında keçiriləcəkdir. 

 

İMTAHAN FORMATI

Fəlsəfə doktoru proqramı doktoranturaya (əyani və qiyabi) qəbul olunmaq istəyənlər xarici dildən (rus dili istisna olmaqla, seçim sərbəst və ya ixtisasa uyğun olmalıdır), fəlsəfədən və ixtisas fənnindən ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üçün qüvvədə olan tədris proqramları həcmində qəbul imtahanları verirlər. Proqramlarla İnstitutun kitabxanasından və ya saytından tanış olmaq olar.

Xarici dildən imtahanda iştirak etməyənlər fəlsəfə üzrə imtahana, fəlsəfə üzrə imtahanda iştirak etməyənlər isə ixtisas fənnindən imtahana buraxılmırlar.

Bərabər ballar toplandığı halda, müsabiqədə ixtisas fənnindən daha yüksək qiymət alan və çap edilmiş elmi əsərləri olan şəxslərə üstünlük verilir.

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertanturaya təhkim olmaq istəyənlər xarici dildən (rus dili istisna olmaqla, seçim sərbəst və ya ixtisasa uyğun olmalıdır) imtahan verib, müsbət qiymət aldıqdan sonra  müsahibədə iştirak edə bilərlər.

Elmlər doktoru proqramı üzrə təhsil almaq istəyənlər ixtisas üzrə müsahibə və esse yazmaqla müsabiqədən keçir.

Qeyd: Doktoranturada (dissertanturada) yüksəkixtisaslı elmi kadrların məqsədli hazırlığı ali təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə və təşkilatların doktoranturaya ümumi qəbul qaydalarına müvafiq həyata keçirilir. Məqsədli yerlər doktoranturaya tələbə qəbulunda əks olunur.


ƏLAQƏ

www.arti.edu.az

Tel: (012) 493 82 71

E-mail: [email protected]


Tərcümeyi-hal forması

Anket sorğusu forması

Qeyd: Tərcümeyi-halın elektron formasını və  anket sorğusu formasını [email protected] ünvanına göndərin.