Elmi əsərlər

  • Elmi Əsərlər №5 2018
  • Elmi Əsərlər №4 2018
  • Elmi Əsərlər №3 2018
  • Elmi Əsərlər №2 2018
  • Elmi Əsərlər №1 2018
  • Elmi Əsərlər №3 2016
  • Elmi Əsərlər №4 2017
  • Elmi Əsərlər №3 2017
  • Elmi Əsərlər №1 2017