Nəşrlər

 • "Qaydalı oyunlar"
 • Səriştə əsaslı qiymətləndirmə mütəxəssisi
 • Diaqnostik işlərin həyata keçirilməsi
 • Diaqnostika işlərinin həyata keçirilməsi üçün blanklar
 • Korreksiya işlərinin həyata keçirilməsi
 • İnkluziv təhsilə cəlb olunan uşaqlarla işin aparılması
 • Diaqnostik işlərin həyata keçirilməsi
 • Korreksiya pedaqogikasında yeni üsulların tətbiqi və fəaliyyətlərin təkmilləşdirilməsi
 • Korreksiya işlərinin həyata keçirilməsi
 • İnkluziv təhsilə cəlb olunan şəxslərlə işin aparılması
 • Psixoloji marifləndirmə və profilaktika işlərinin aparılması
 • Psixodiaqnostikanın həyata keçirilməsi
 • Psixodiaqnostikanın həyata keçirilməsi modulu üçün testlərin stimul materialları
 • Psixokorreksiya işlərinin həyata keçirilməsi
 • Psixoloji konsultasiyanın həyata keçirilməsi
 • Məktəbəhazırlıq qruplarında inklüziv təlimin təşkili
 • "Tərbiyəçi-müəllim (məktəbəqədər)" ixtisasına daxil olan "Ailələrlə işin həyata keçirilməsi" modulu
 • "Tərbiyəçi-müəllim (məktəbəqədər)" ixtisasına daxil olan "Gündəlik xidmətlərin həyata keçirilməsi" modulu
 • "Tərbiyəçi-müəllim (məktəbəqədər)" ixtisasına daxil olan " İnkişafetdirici, dəstəkləyici və təhlükəsiz mühitin yaradılması" modulu
 • "Tərbiyəçi-müəllim (məktəbəqədər)" ixtisasına daxil olan "Təlim-tərbiyə və inkişaf prosesinin həyata keçirilməsi" modulu
 • Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili
 • "İnkişaf etmiş xarici ölkələrdə təhsil"
 • Çevik əl - çevik beyin
 • Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Гуманитарным профильным классам на 2018/2019 учебный год
 • Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по профильным классам Естественные науки на 2018/2019 учебный год
 • Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим и математико-экономическим профильным классам на 2018/2019 учебный год
 • Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим- естественным профильным классам на 2018/2019 учебный год
 • Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Гуманитарным и математико- экономическим профильным классам на 2018/2019 учебный год
 • Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим профильным классам на 2018/2019 учебный год
 • Образовательные программы для XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Математико-экономическим профильным классам на 2018/2019 учебный год
 • 2018/2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin Təbiət təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan XI sinifləri üçün tədris proqramları
 • 2018/2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin Texniki və riyaziyyat-iqtisadiyyat təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan XI sinifləri üçün tədris proqramları
 • 2018/2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin Texniki və təbiət təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan XI sinifləri üçün tədris proqramları
 • 2018/2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin Humanitar və riyaziyyatiqtisadiyyat təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan XI sinifləri üçün tədris proqramları
 • 2018/2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin Texniki təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan XI sinifləri üçün tədris proqramları
 • 2018/2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin Riyaziyyat-iqtisadiyyat təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan XI sinifləri üçün tədris proqramları
 • 2018/2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin Humanitar təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan XI sinifləri üçün tədris proqramları
 • 2018-2019-cu dərs ilində tam orta təhsilin təmayüllər üzrə təşkil   olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin X-XI sinifləri üçün "İQTİSADİYYATIN ƏSASLARI" fakültativ kursunun
 • 2017-2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin təmayüllər üzrə təşkil   olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin x-xı sinifləri üçün "NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ" fakültativ kurs  PROQRAMI
 • 2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Təbiət təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları
 • Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по профильным классам Естественные науки на 2017/2018 учебный год
 • 2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Humanitar və riyaziyyat-iqtisadiyyat təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları
 • Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Гуманитарным и математико-экономическим профильным классам на 2017/2018 учебный год
 • 2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Texniki və təbiət təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları
 • Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим-естественным профильным классам на 2017/2018 учебный год
 • 2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Texniki və riyaziyyat-iqtisadiyyat təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları
 • Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим и математико-экономическим профильным классам на 2017/2018 учебный год
 • Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Гуманитарным профильным классам на 2017/2018 учебный год
 • 2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Humanitar təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları
 • Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Математико-экономическим профильным классам на 2017/2018 учебный год
 • 2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Riyaziyyat-iqtisadiyyat təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları
 • Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим профильным классам на 2017/2018 учебный год
 • 2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Texniki təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları
 • İcma əsaslı məktəbəqədər təhsil proqramı
 • Məktəbəhazırlığın I siniflərdə şagird nailiyyətinə təsiri - Analitik Hesabat
 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN İKİNCİ XARİCİ DİL (ALMAN DİLİ) FƏNN KURİKULUMUNUN (V-VII SİNİFLƏR) TƏTBİQİNƏ DAİR TÖVSİYƏLƏR
 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN İKİNCİ XARİCİ DİL (RUS DİLİ) FƏNN KURİKULUMUNUN (V-VII SİNİFLƏR) TƏTBİQİNƏ DAİR TÖVSİYƏLƏR
 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN İKİNCİ XARİCİ DİL (FRANSIZ DİLİ) FƏNN KURİKULUMUNUN (V-VII SİNİFLƏR) TƏTBİQİNƏ DAİR TÖVSİYƏLƏR
 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN İKİNCİ XARİCİ DİL (İNGİLİS DİLİ) FƏNN KURİKULUMUNUN (V-VII SİNİFLƏR) TƏTBİQİNƏ DAİR TÖVSİYƏLƏR
 • Ümumtəhsil məktəblərinin VIII sinifləri üçün yeni təhsil proqramları (kurikulumları) üzrə təlim materiallarının təxmini planlaşdırılması
 • Ümumtəhsil məktəblərinin VIII sinifləri üçün yeni təhsil proqramları (kurikulumları) üzrə təlim materiallarının təxmini planlaşdırılması
 • Ümumtəhsil məktəblərinin VIII sinifləri üçün yeni təhsil proqramları (kurikulumları) üzrə təlim materiallarının təxmini planlaşdırılması
 • Ümumtəhsil məktəblərinin IV sinifləri üçün yeni təhsil proqramları (kurikulumları) üzrə təlim materiallarının təxmini planlaşdırılması
 • MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİLİN YENİ MƏZMUNUNUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ (Metodik tövsiyə)
 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (3-6 yaş)
 • MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN TƏLİM MATERİALLARININ TƏXMİNİ PLANLAŞDIRILMASI (Metodik tövsiyə)