NƏŞRLƏR

 • MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN TƏLİM MATERİALLARININ TƏXMİNİ PLANLAŞDIRILMASI (Metodik tövsiyə)
 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU) (3-6 yaş)
 • 2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Təbiət təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları
 • Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по профильным классам Естественные науки на 2017/2018 учебный год
 • 2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Humanitar və riyaziyyat-iqtisadiyyat təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları
 • Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Гуманитарным и математико-экономическим профильным классам на 2017/2018 учебный год
 • 2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Texniki və təbiət təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları
 • Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим-естественным профильным классам на 2017/2018 учебный год
 • 2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Texniki və riyaziyyat-iqtisadiyyat təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları
 • Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим и математико-экономическим профильным классам на 2017/2018 учебный год
 • Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Гуманитарным профильным классам на 2017/2018 учебный год
 • 2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Humanitar təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları
 • Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Математико-экономическим профильным классам на 2017/2018 учебный год
 • 2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Riyaziyyat-iqtisadiyyat təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları
 • Образовательные программы для X классов общеобразовательных школ с русским языком обучения по Техническим профильным классам на 2017/2018 учебный год
 • 2017/2018-ci dərs ilində tam orta təhsilin Texniki təmayüllü siniflər üzrə təşkil olunduğu ümumi təhsil müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində olan X sinifləri üçün tədris proqramları
 • İcma əsaslı məktəbəqədər təhsil proqramı
 • Məktəbəhazırlığın I siniflərdə şagird nailiyyətinə təsiri - Analitik Hesabat
 • Ümumtəhsil məktəbləri üçün yeni təhsil proqramları (kurikulumları) üzrə təlim materiallarının təxmini planlaşdırılması (VIII sinif)
 • Ümumtəhsil məktəbləri üçün yeni təhsil proqramları (kurikulumları) üzrə təlim materiallarının təxmini planlaşdırılması (VIII sinif) - 2